Főoldal / Szervíz vállalási szabályzat

Szervíz vállalási szabályzat

1.  Általános adatok 
MM Max Kft.,
5000, Szolnok, Szántó Krt. 60.
Központi telefonszám: 06 56/513 094
Nyitva tartási idő: munkanapokon 08:00-16:30

2. Vállalási feltételek

2.1. Felelősségvállalás
Vállalkozó felelősséget vállal a javításra átvett eszközök és tartozékaik állagának megóvására és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az eszközt a vállalt határidőn belül megjavítsa.  A felelősségvállalás időtartama a cég dolgozója által a szervizrendelésen való átvételtől kezdve a szervizkiadási bizonylaton történő kiadásig terjed.
A felelősség nem terjed ki az eszközön található felhasználói szoftver megőrzésére valamint az akkumulátorok feltöltött állapotának megtartására vagy azok feltöltésére.

2.2. Az eszközök átvételének feltételei

  • Amennyiben a javítást kérő cégnek a vállalkozóval szemben lejárt tartozása van, a javított eszköz kiadására a tartozás rendezését követően kerülhet sor.
  • Jótállási (garanciális) igény esetén az MM Max Kft által kiállított ép jótállási (garancia) jegy megléte és bemutatása, vagy a vásárlás számlamásolattal történő hiteles igazolása szükséges.
  • A garancia és a szerződéses javítás érvényesítésének további feltétele az eszközön található azonosító és sorozatszám sérülésmentes, olvasható állapota, megléte.

3. A javítás menete

Az MM Max Kft. telephelyére javításra beszállított és a fenti átvételi feltételeknek megfelelő eszközöket a szervizben kérjük leadni. Az átvételről bizonylatot állítunk ki. A javítás megkezdésekor munkalap készül, amely végigkíséri az eszközt, egészen a felhasználó részére történő visszaadásáig.
A alkatrészbeszerzést igénylő eszközök javítási ideje – az alkatrész beszerzés átfutási idejével hosszabbodik.

3.1. Árajánlat és bevizsgálási díj
Az ügyfél részére a javítás megkezdése előtt javítási árajánlatot adunk.
Amennyiben a javítási ajánlat alapján a javítást nem kéri az ügyfél, úgy minden esetben bevizsgálási díjat számítunk fel eszközönként. A bevizsgálási díj : 4 000.- Ft  A javítási árajánlat elfogadása esetén a bevizsgálási díjat nem számítjuk fel.

3.2. Javítás
Amennyiben a javítási ajánlatra 10 munkanapon belül nem érkezik válasz, az árkalkulációt elutasítottnak tekintjük, és a javítást felfüggesztjük. A javítás befejezéséről telefonon és/vagy e-mail-ben értesítjük az ügyfeleket.

3.3. Eszközök kiadása
Az elkészült eszközöket az ügyfél megbízását hitelesen igazoló személy veheti át a szervizkiadási bizonylaton. A munkalap alapján számla készül, amit a helyszínen készpénzzel vagy amennyiben ezt engedélyezett, átutalással kell kiegyenlíteni.
A számla melléklete a munkalap másolata és az átvételt igazoló szervizkiadási bizonylat.
Az általános javítási feltételekbe nem illeszkedő igényeket – pl. máshol vásárolt berendezések javítása, átalánydíj fejében végzett javítások – egyedileg bíráljuk el és külön megállapodás keretében javítjuk.
Abban az esetben, ha a javított eszközt az elkészült javításról küldött értesítéstől számított 90 naptári napon belül nem veszik át, azt a felhasználó költségére megsemmisítjük.

4. További Általános feltételek

4.1. Szállítás
Az eszközök szervizbe és szervizből történő szállításáról – külön megállapodás hiányában – a javítást kérő gondoskodik.

4.2. Kiszállás
Külön kérésre az ügyfelek telephelyén is végzünk javítást. Szolnok területén a kiszállási díj 2 500 Ft+ÁFA, Szolnok területén kívül pedig 100 Ft/km+ÁFA – de legalább 7.000 Ft+ÁFA – mégpedig az MM Max Kft. telephelyétől az ügyfél telephelyéig és visszaúttal számolva.

4.3. Fizetési feltételek
A számla mellékleteként átadott munkalap képezi az elszámolás alapját és a számlakiállítás is ez alapján történik.
Ez többek között tartalmazza az eszköz javítására fordított munkaórákat és azok díját, a beépítésre került alkatrészek árát. Amennyiben a javítás külföldön történt, a külföldi javítás munkadíját, alkatrész árát. Külön megállapodás hiányában, a javítással kapcsolatban felmerülő költségek megtérítése a javítás megkezdésének pillanatától esedékesek.

5. Jótállás
A szervizben végzett javításokra 90 napos, a nettó 20.000 Ft-ot meghaladó értékű beépített fődarabra (alaplap, lézeregység, tápegység) pedig 6 hónap jótállást vállalunk.

A javítással kapcsolatos esetleges panaszával kérjük, forduljon a szerviz vezetőjéhez:
Mészáros Ákos
E-mail: akos.meszaros@mmmax.hu
Mobiltelefon: +36 30 850 4658

Szolnok, 2017. január 24.

error: A tartalom kijelölése nem engedélyezett !!
preloader